İlkelerimiz

Milli Eğitim'in genel amaç ve ilkelerine uygun olarak, eğitim ve öğretim sürecine devam etmek.
Programımızın çocuk merkezli eğitim olması.
Çocuğumuza sevgili, bilgili, yaşayarak ve uygulayarak öğrenme kabiliyeti kazandırabilmek.
Yaş ve bireysel farklılıklara göre eğitim planını düzenlemek.
Maria Montessori'nin (Montessori Metodunun kurucusu) eğitim anlayışını uygulayabilmek. İlgili kuramları (sözel, mantıksal, kurumsal, bedensel olarak başkalarını anlayabilmek ve benlik-zeka kuramlarını irdeleyebilmek) çocuklarımıza aşılayabilmek.
Çocuklarımızın gereksinimlerini karşılarken; demokratif eğitim anlayışına uygun eğitim ortamı hazırlayabilmek.
Çocuklarımızın deney yaparak, uygulayarak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayabilmek.
Çocuklarımızın hayal güçlerini, yaratıcı düşünme becerilerini, doğru iletişim kurma becerilerini geliştirebilmek.
Onlara hem iyi anlarında hem kötü anlarında yol gösterici olabilmek.
Onlara modern, hijyenik ve düzenli ortamlar sağlayabilmek.
Çocuklarımızın kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmelerini desteklemek.
Öz bakımın becerileri kazanmasını sağlamak.
2-6 yaş çocuğu için oyun en önemli etkili öğrenme yeteneğidir. Oyun içerikli eğitim-öğretim sistemini çocuklarımıza uygulayıp, onlara yeni bir şeyler öğrenmeyi sevdirebilmek.
Yetenek geliştirme programımızla, çocuklarımızın sanatsal yönlerini ortaya çıkarabilmek.
Çocuklarımıza sosyal, duygusal, duyumsal, zihinsel, dil ve bilinçsel gelişmeler sağlayabilmek.